એક વાર બોલું કે:- Gujarati Navratri Dandiya Raas Garba Songs Lyrics 2018-2019

0
1428 Views

“એક વાર બોલું કે”

LYRICS IN GUJARATI:-

એક વાર બોલું કે બે વાર બોલું કે ત્રણ વાર બોલું ઓ મા,

મા તમે ગરબે રમવા આવજો…

ગરબે રમવા આવજો માડી, દર્શન દેવા આવજો,

ઉતારા દેશું રે મા તને મેડીના મોલના,

એક વાર આવીને મારે મંદિરીયે ઉતારા કરતા જાવ,

મા તમે ગરબે રમવા આવજો…

ભોજન દેશું રે મા તને મોંઘાને ભાવતા,

એક વાર આવીને મારે મંદિરીયે ભોજન કરતાં જાવ

મા તમે ગરબે રમવા આવજો…

 

LYRICS IN ENGLISH:-

ek vaar bolu ke be vaar bolu ke tran vaar bolu ho maa

maa tame garbe ramva aavjo

garbe ramva aavjo madi darshan deva aavo

utara desu re maa tane medina molna

ek vaar aavine mare mandiriye utara karta jaav

maa tame garbe ramva aavjo

bhojan desu re maa tane monghane bhaavta

ek vaar aavine mare mandiriye bhojan karta jaav

maa tame garbe ramva aavjo

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.