ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે :- Gujarati Navratri Dandiya Raas Garba Songs Lyrics

0
1287 Views

ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે

LYRICS IN GUJARATI:-

ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે,

ચાકડૂચું ચીંચીં ચાકડૂચું ચીંચીં તાલે,

આજે રોકડા ને ઉધાર કાલે.

ઓ લાલ ફેંટાવાળા ! ઓ સોમાભાઇના સાળા

ઓ કરસનકાકા કાળા ! ઓ ભૂરી બંડીવાળા

મારું ચકડોળ કાલે, ચાકડૂચું ચીંચીં, ચાકડૂચું ચીંચીં..

અધ્ધર પધ્ધર, હવામાં સધ્ધર, એનો હીંચકો હાલે,

નાનાં મોટાં, સારાં ખોટાં, બેસી અંદર મ્હાલે;

અરે બે પૈસામાં બબલો જોને આસમાનમાં ભાળે. ચાકડૂચું ચીંચીં તાલે..

ચકડોળ ચઢે, ઊંચે નીચે, જીવતર એવું ચડતું પડતું,

ઘડીમાં ઉપર… ઘડીમાં નીચે… ભાગ્ય એવું સૌનું ફરતું;

દુ:ખ ભૂલીને સુખથી ઝૂલો નસીબની ઘટમાળે,

ચાકડૂચું ચીંચીં, ચાકડૂચું ચીંચીં ચાલે,

આજે રોકડા ને ઉધાર કાલે..

 

LYRICS IN ENGLISH:-

 Chararr chararr maru chakdol chale

Chakad chuu chi chi chakad chuu chi chi chale

Aaje rokda ne udhar kaale..

O laal fetawala o somabhaina sala

O karsankaka kala o bhuri bandiwala

Maru chakdol kale, Chakad chuu chi chi chakad chuu chi chi chale

Addhar paddhar havama saddhar eno hinchko hale

Nana mota sara khota besi andar mhale

Are be paisama bablo jone aasmaan ma bhale

Chakadu chi chi chakadu chi chi chale

Chakdol chade unche niche jivtar evu chadtu padtu

Ghadima upar ghadima niche bhagya evu saunu fartu

Dukh bhuline sukhthi jhulo nasib ni ghatmade

Chakad chuu chi chi chakad chuu chi chi chale

Aaje rokda ne udhar kaale..

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.