તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે :- Gujarati Navratri Dandiya Raas Garba Song Lyrics

0
1442 Views

તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે

LYRICS IN GUJARATI :-

તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે,

રાસ રમવાને વહેલો આવજે (2)

તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે,

રાસ રમવાને વહેલો આવજે (2)

તારા વિના શ્યામ…. (2)

શરદપૂનમની રાતડી,

ચાંદની ખીલી છે ભલીભાતની (2)

તું ન આવે તો શ્યામ,

રાસ જામે ન શ્યામ,

રાસ રમવાને વહેલો આવ… આવ… આવ… શ્યામ

તારા વિના શ્યામ…. (2)

તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે,

રાસ રમવાને વહેલો આવજે (2)

ગરબે ધુમતી ગોપીઓ,

સુની છે ગોકુળની શેરીઓ (2)

સુની સુની શેરીઓમાં,

ગોકુળની ગલીઓમાં,

રાસ રમવાને વહેલો આવ… આવ… આવ… શ્યામ.

તારા વિના શ્યામ…. (2)

તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે,

રાસ રમવાને વહેલો આવજે (2)

અંગ અંગ રંગ છે અનંગનો,

રંગ કેમ જાય તારા સંગનો (2)

તું ન આવે તો શ્યામ,

રાસ જામે ન શ્યામ,

રાસ રમવાને વહેલો આવ… આવ… આવ… શ્યામ.

તારા વિના શ્યામ…. (2)

તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે,

રાસ રમવાને વહેલો આવજે (2)

 

LYRICS IN ENGLISH :-

Tara vina shyam mane ekaldu lage,

Ras ramva ne vahelo avaje (2)

Tara vina shyam mane ekaldu lage,

Ras ramva ne vahelo avaje (2)

Tara vina shyam….ekaldu lage (2)

Sharad poonam ni ratdi, ohoo..

Chandni khili che bhali bhat ni (3)

Tu na ave to shyam,

Ras jame na shyam,

Ras ramva ne vahelo aav..aav..aav..shyam,

Tara vina shyam..(2)

Tara vina shyam mane ekaldu lage,

Ras ramva ne vahelo avaje (2)

Garbe ghumti gopio,

Suni che gokul ni sherio (2)

Suni suni serio ma,

Gokul ni galio ma,

Ras ramva ne vahelo aav..aav..aav..shyam,

Tara vina shyam..(2)

Tara vina shyam mane ekaldu lage,

Ras ramva ne vahelo avaje (2)

Aang aang rang che anang no,

Rang kem jay tara sang no (2)

Tu na ave to shyam,

Ras jame na shyam,

Ras ramva ne vahelo aav..aav..aav..shyam,

Tara vina shyam..(2)

Tara vina shyam mane ekaldu lage,

Ras ramva ne vahelo avaje (2)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.