હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે :- Gujarati Navratri Raas Garba Songs Lyrics

0
1503 Views

હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે :-

LYRICS IN GUJARATI:-

 

હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
વાગે સે, ઢોલ વાગે સે
હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

ગામ ગામનાં સોનીડા આવે સે
એ આવે સે, હુ લાવે સે
મારા માની નથણીયું લાવે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

ગામ ગામનાં સુથારી આવે સે
એ આવે સે, હુ લાવે સે
મારી માનો બાજોઠીયો લાવે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

ગામ ગામનાં દોશીડા આવે સે
એ આવે સે, હુ લાવે સે
મારી માની ચુંદડીયો લાવે સે
મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે
વાગે સે, ઢોલ વાગે સે
હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

LYRICS IN ENGLISH:-

 

He Mari Mahisagar Ni Aare Dhol Vage Se

Vage Se Dhol Vage Se

Gam Gam Na Sonida Aave Se

Aave Se Hhu Lave Se

Mari Ma Ni Nathaniyu Lave Se

Mari Mahisagar Ni Aare Dhol Vage Se

Gam Gam Na Suthari Aave Se

Aave Se Hhu Lave Se

Mari Ma No Bajithiyo Lave Se

Mari Mahisagar Ni Aare Dhol Vage Se

Gam Gam Na Doshida Aave Se

Aave Chhe Hhu Lave Se

Mari Ma Ni Chundariyu Lave Se

Mari Mahisagar Ni Aare Dhol Vage Se

He Mari Mahisagar Ni Aare Dhol Vage Se

Vage Se Dhol Vage Se

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.